כלים לניתוח עצמאי   

אנו מציעים קבצי נתונים שיעזרו לבחור את המוצר המתאים לכם

לרשותכם הקבצים הבאים:
קובץ קרנות נאמנות;
קובץ קופות גמל;
קובץ קרנות השתלמות;
קובץ קרנות סל;
קובץ דירוג בתי השקעות;
קובץ קרנות סל זרות - ETF;
קובץ בחירת מניות;

החל מאמצע שנת 2007 אנו אוספים מידע על אפיקי השקעה שונים. במהלך הזמן יצרנו מאגרי מידע ייחודיים שמאפשרים לנתח את מסלולי ההשקעה השונים, להשוות ביניהם ולקבל החלטות טובות יותר.

אנו מציעים אפשרות לרכישת קבצי אקסל מתוך מאגרי המידע שלנו בעלות נמוכה וללא התחייבות. התשלום נעשה באמצעות שירות Pay Pal שעומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת המידע. לאחר ביצוע התשלום יישלח לכם הקובץ המבוקש באמצעות המייל.


קובץ קרנות נאמנות :

הקובץ מכיל נתונים על תשואות, סטיות תקן ומדדי INBEST עבור כל קרנות הנאמנות שמדורגות באתר, לתקופות זמן של 3 ו-6 שנים. הקובץ מאפשר למיין את קרנות הנאמנות על פי חתכים שונים וכך לבנות תיק השקעות שמורכב מקרנות נאמנות.
הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש מאי 2024.

מחיר הקובץ 70 ש"ח.

קובץ קרנות נאמנות לדוגמה:

רכישת קובץ קרנות נאמנות (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ קופות גמל :

הקובץ מכיל נתונים על תשואות, סטיות תקן ומדדי INBEST עבור כל הקופות הגמל שמדורגות באתר, לתקופות זמן של 3 ו-6 שנים .
כמוכן הקובץ מאפשר לחשב מדדי INBEST שתואמים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל.

הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש אפריל 2024.

מחיר הקובץ 70 ש"ח .

קובץ קופות גמל לדוגמה:

רכישת קובץ קופות גמל (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ קרנות השתלמות :

הקובץ מכיל נתונים על תשואות, סטיות תקן ומדדי INBEST עבור כל קרנות ההשתלמות שמדורגות באתר, לתקופות זמן של 3 ו-6 שנים.
הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש אפריל 2024.

כמוכן הקובץ מאפשר לחשב מדדי INBEST שתואמים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל.

מחיר הקובץ 70 ש"ח.

קובץ קרנות השתלמות לדוגמה:

רכישת קובץ קרנות השתלמות (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ קרנות סל :

הקובץ מכיל נתונים על כל קרנות הסל שמוצגות באתר . בנוסף לנתונים שמוצגים באתר, הקובץ כולל גם את התשואות של קרנות הסל החל משנת 2012. הקובץ מאפשר למיין את קרנות הסל על פי חתכים שונים וכך לבנות תיק השקעות פסיבי שמורכב מקרנות סל ישראליות.
הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש מאי 2024.

מחיר הקובץ 70 ש"ח.

קובץ קרנות סל לדוגמה:

רכישת קובץ קרנות סל (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ דירוג בתי השקעות :

הקובץ מכיל ציוני INBEST מפורטים של כל בתי ההשקעות שמדורגים באתר, ומאפשר לנתח את הביצועים של כל בית השקעות באמצעות קרנות הנאמנות שבניהולו .
הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש מאי 2024.

מחיר הקובץ 70 ש"ח.

קובץ דירוג בתי השקעות לדוגמה:

רכישת קובץ בתי השקעות (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ תמחור קרנות סל זרות - ETF :

 הקובץ מיועד לסייע לבחירת קרנות סל זרות באמצעות קריטריון של מחיר ביחס לרווחיות. הקובץ מכיל מדדי תמחור של INBEST ושל גרינבלט לכל קרנות הסל שמדורגות באתר (116 קרנות סל זרות), ומאפשר למשתמש לבצע מיונים וניתוחים בעצמו .
הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש מאי 2024

מחיר הקובץ 90 ש"ח.

קובץ קרנות סל זרות לדוגמה:

רכישת קובץ קרנות סל זרות (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


קובץ בחירת מניות :

 הקובץ מיועד לסייע לבחירת מניות באמצעות דירוג שמבוסס על שיטת INBEST. הקובץ כולל חברות שנסחרות בחו"ל ועומדות בקריטריונים הבאים: תשואה להון מעל 15%; מכפיל רווח נמוך מ- 15; תשואת דיבידנד מעל 2%; יחס חוב להון עצמי קטן מ-1. הקובץ כולל כ- 40 חברות מכ- 20 מגזרים שונים, דבר שמאפשר להשיג פיזור של ההשקעה. .
לכל חברה מחושב מדד בשיטת INBEST שמודד האם מחיר המניה אטרקטיבי ביחס לתשואה להון של החברה. תיאור של שיטת החישוב נמצא בקישור שלהלן


הנתונים בקובץ מעודכנים לסוף חודש מאי 2024

מחיר הקובץ 90 ש"ח.

קובץ בחירת מניות לדוגמה:

רכישת קובץ בחירת מניות (יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן)


השימוש במידע שבקבצים מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:

בהתאם לדיני זכויות יוצרים בישראל, וכל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, זכויות היוצרים בקבצים שייכים לאלתרטרייד בע"מ.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא את המידע שבקבצים, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אלתרטרייד בע"מ.
הקבצים מוצעים למשתמש "כפי שהם" AS IS, ומיועדים לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אלתרטרייד בע"מ אינה נושאת באחריות להתאמת הנתונים שבקבצים לצורכי המשתמש.
אלתרטרייד בע"מ עושה הכל כדי שהנתונים שבקבצים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, אולם איננה יכולה להיות אחראית על נכונותם ואיננה נושאת באחריות לטעויות או שגיאות שעשויות להיות בנתונים.
בכל סתירה או אי-התאמה בין הנתונם שבקבצים, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון.
אלתרטרייד בע"מ לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בקבצים, על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש בקבצים.
אלתרטרייד בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקבצים.
אלתרטרייד בע"מ מדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בנכסים פיננסים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. הקבצים והמידע שבהם אינם מהווים חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם. אין הקבצים ו/או המידע שבהם מהווים ייעוץ להשקעה והם אינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, בהתחשב בצרכי המשתמש. כל משתמש הפועל על פי המידע באתר ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד. אין בנתונים ובמידע שבקבצים משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא מסוים.